Cerita Nabi Zulkifli AS

A. KELAHIRAN KISAH NABI ZULKIFLI AS DAN MUKJIZAT NABI ZULKIFLI AS

Dalam Kisah Nabi Zulkifli AS merupakan anak dari Nabi Ayyub AS dan Rahmah yang berarti Beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim AS. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah SWT setelah kenabian ayahnya Nabi Ayyub AS.

I. MASA KECIL NABI ZULKIFLI AS

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
www.unionecatechisti.it
Pada riwayat hidup Kisah Nabi Zulkifli AS. Ia merupakan putra Nabi Ayyub AS yang telah terselamatkan dari runtuhnya rumah Nabi Ayyub AS yang telah menewaskan semua anaknya. Masa kecil Nabi Zulkifli AS sebenarnya Ia bernama Basyardan yang berarti orang sabar.

Sejak kecil Nabi Zulkifli AS tidak pernah berbohong dengan semua janji yang telah Ia ucapkan. Beliau selalu menepati apa yang telah ia janjikan, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya sangat senang dengannya.

Disaat Beliau mendapatkan cobaan yang diberikan Allah SWT, tidak pernah Ia sedikitpun mengeluh. Nabi Zulkifli AS malah lebih mendekatkan dirinya dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kisah kesabaran yang dimiliki Nabi Zulkifli AS telah diabadikan dalam Alquran pada surat Al-Anbiyaa’ ayat 85 sampai 86.

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
lenterahidup.net
Kesabaran yang dimiliki Nabi Zulkifli AS disuatu saat membuatnya menjadi seorang raja. Seperti apa yang diucapkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ishaq AS, semua keturunannya akan menjadi pemimpin serta panutan bagi semua kaumnya.

II. KETAATAN KISAH NABI ZULKIFLI AS

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
percorsoirc.blogspot.com
Sebelum Nabi Zulkifli AS diutus oleh Allah SWT untuk menjadi seorang nabi, Ia merupakan orang yang sangat taat beribadah. Ia melakukan sholat kepada Allah SWT sebanyak 100 kali sehari. Selain itu Ia juga merupakan seorang yang teguh akan pendiriannya, penyabar dan sangat jujur dalam berperilaku kesehariannya.

B. KEHIDUPAN KISAH NABI ZULKIFLI AS

Nabi Zulkifli tinggal di wilayah negeri dengan pimpinan Nabi Ilyasa yang merupakan seorang raja yang arif serta bijaksana.

I. RAJA ILYASA AS MENGADAKAN SAYEMBARA

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
miranteparaverstellen.blogspot.com
Disaat itu sang Raja Nabi Ilyasa AS semakin tua karena umur, Ia tidak dikaruniai anak selama itu. Raja yang arif dan bijaksana itu tidak memiliki calon pengganti tahta kerajaannya. Ia merasa gelisah memikirkan siapakah pengganti tahta kerajaannya suatu saat nanti.

Namun sang Raja yang arif dan bijaksanan itu tidak pernah memementingakan kepentingannya sendiri, pikirannya ia tumpahkan semua demi kesejahteraan negerinya. Hingga di suatu hari raja mengadakan sebuah sayembara kepada seluruh rakyat Negerinya.

Sayembara Raja itu berisi untuk rakyatnya memimpin negerinya dengan syarat bagi orang yang sabar yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Sayembara yang disampaikan sang Raja setelah diumumkan orang-orang istana dengan cepat menyebar ke penjuru negeri.

Pada suatu hari, dengan waktu yang singkat berdatangan para masyarakat menuju istana. Mulai dari pemuka suku, pejabat sampai lapisan masyarakat bawah turut serta dalam sayembara, dan disaat itu hadir juga Nabi Zulkifli AS.

Akhirnya sang Raja mengumpulkan seluruh rakyatnya di halaman istana. Sudah lama Raja berada di sana, dengan senang Ia berdiri kemudian disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh para rakyatnya.

Kemudian Raja menyampaikan sayembara yang diberikannya kepada rakyatnya. Sayembara yang disampaikan Raja adalah memberi kesempatan bagi rakyatnya yang bisa untuk memimpin negerinya.

“Wahai rakyatku sekalian, saat ini usiaku sudah menjadi tua dan sampai saat ini tidak dikaruniai seorang keturunanpun. Maka untuk meneruskan kejayaan negeri ini, aku akan mengambil satu orang dari antara kalian.”

II. KISAH NABI ZULKIFLI AS MENCALONKAN DIRI MENJADI RAJA

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
ameabiblia.blogspot.com
Dengan perkataannya yang berwibawa, sehingga membuat rakyatnya terdiam dengan khidmat mendengarkan Raja berbicara menyampaikan. Kemudian Raja Ilyasa melanjutkan perkataannya kepada rakyatnya.

“Aku tidak mau apabila orang yang akan menggantikan kedudukanku sebagai raja dari insan yang sembarangan. Ketahuilah kalian bahwasannya tahta seorang raja akan selalu diikuti oleh rakyatnya. Maka aku akan memberi persyaratan untuk calon menjadi raja.”

“Syarat yang harus dipunyai seorang raja yang menggantikan diriku yaitu. Siapa yang bisa dan sanggup berperilaku dan memiliki sikap sabar, apabila di siang hari berpuasa dan apabila di malam hari beribadah.” Tanya sang Raja kepada rakyatnya yang berkumpul.

Setelah menyampaikan persyaratan untuk menjadi seorang raja kepada rakyatnya, Raja Ilyasa memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk mengangkat tangan. Tetapi dari sekian banyak rakyatnya yang berkumpul di halaman istaana tidak ada yang mengangkat tangan. Mereka menganggap persyaratan yang telah diberikan sang Raja sangat berat untuk dilakukan.

Beberapa waktu kemudian dari tengah kerumunan masyarakat, tiba-tiba  ada seorang pemuda yang mengangkat tangannya. Dan ternyata pemuda itu adalah Nabi Zulkifli AS. Dengan suara yang lantang Nabi Zulkifli AS berkata ditengah-tengah kerumunan masyarakat kepada Raja Ilyasa.

“Hamba sanggup melakukan puasa di waktu siang hari dan melakukan ibadah pada waktu malam hari.”

III. KISAH MUKJIZAT NABI ZULKIFLI AS MENJADI RAJA

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
www.youtube.com
Para hadirin dan Raja yang ada disana terkejut dengan apa yang disampaikan Nabi Zulkifli AS. Mereka tidak yakin akan kemampuan atas persyaratan yang di sampaikan Raja, karena Nabi Zulkifli AS pada saat itu yang masih sangat muda usianya. Kemudian Raja berkata kepada Nabi Zulkifli AS.

“Wahai anak muda, jangan kamu bermain-main dengan ucapan yang telah aku sampaikan. Sayembara ini merupakan untuk kepentingan negeri dan kepentingan rakyat.”

Dengan tenangnya Nabi Zulkifli AS yang masih menginjak usianya yang masih muda, melangkah menuju hadapan sang Raja Ilyasa. Kemudian Ia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Raja Ilyasa.

“Wahai Raja Ilyasa junjungan hamba, saya tidak bermain-main dalam berkata. Saya akan berusaha melakukan semua persyaratan yang paduka telah berikan.”

Raja yang awalnya ragu dan tidak menerima Nabi Zulkifli yang mencalonkan diri menjadi raja karena faktor usianya yang masih muda. Namun Raja Ilyasa mempunyai pikiran bahwa anak muda itu kelak bisa untuk memerintah rakyatnya dengan penuh kebajikan.

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
lenterahidup.net
Dari sekian banyak hadirin yang ada, hanya Dia sendiri yang sanggup untuk menjalankan persyaratan yang Raja Ilyasa berikan. Akhirnya Raja Ilyasa setuju untuk menjadikan Nabi Zulkifli menjadi seorang raja.

IV. KISAH SEPENINGGALAN RAJA ILYASA

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
lenterahidup.net
Akhirnya Nabi Zulkifli AS telah menjadi raja, Menggantikan Nabi Ilyasa AS yang sudah tua menjadi raja. Ia berpuasa pada siang hari dan melakukan beribadah kepada Allah SWT pada saat malam hari. Ia jalani hari-harinya di istana dengan penuh kesabaran, keimanan dan ketaaan beribadah kepada Allah SWT. Sesuai dengan janjinya kepada Raja Ilyasa saat mencalonkan menjadi raja.

Raja Ilyasa yang sudah lanjut usia itu sangat senang dengan ketakwaan amal perbuatan yang dilakukan Nabi Zulkifli AS kepada Allah SWT itu. Beliau yakin bahwa Zulkifli nanti akan menjadi raja raya membuat kedamaian bagi rakyatnya. Hingga pada akhirnya Raja Ilyasa itu menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang.

Wafatnya Sang Raja Ilyasa menimbulkan luka yang mendalam bagi rakyat negerinya. Mereka berduyun-duyun mengantarkan Raja ke peristirahatan terakhirnya. Rakyat sangat berharap kepemimpinan baru yang di pimpin Nabi Zulkifli lebih membawa kebaikan, kemakmuran dan kedamaian untuk mereka.

Sebelum Raja Ilyasa menghembuskan nafasnya yang terakhir, Ia berpesan kepada Nabi Zulkifli. Raja Ilyasa berpesan dan mengingatkan kepada Nabi Zulkifli AS untuk tetap terus melakukan persyaratan yang telah Ia berikan.

Sepeninggalan Raja Ilyasa, Nabi Zulkifli AS telah menyusun berbagai agenda kegiatan rutin yang akan ia lakukan. Di waktu siang hari Ia manjalankan puasa dengan tetap mengurus rakyat negerinya. Dan sedangkan di malam hari Ia habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga hanya sedikit waktu tidur untuk dirinya.

Urusan-urusan untuk kemakmuran rakyat ia selesaikan secara baik dan adil tanpa menimbulkan konflik baru. Ia tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya, semua diperlakukan sama.

Walau demikian Raja Zulkifli ini sabar dalam menjalani hari-harinya, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Alllah dalam melakukan ibadah dan puasa. Setiap ada tamu yang berkunjung selalu ditemaninya, rakyat sangat senang dan tenang kepadanya karena tidak ada jarak antara raja dan rakyatnya.

V. KISAH GODAAN IBLIS KEPADA NABI ZULKIFLI AS

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
informarcomtic.canalblog.com
Allah SWT telah mengangkat Nabi Zulkifli AS sebagai Nabi dan Rasul setelah beberapa hari menjadi raja menggantika Raja Ilyasa. Ia memenuhi segala janjinya sebagai raja, dan Allah SWT memberikannya ujian, melalui setan yang berkeinginan untuk menggoyahkan iman dan ketakwaannya.

Di suatu malam hari disaat Nabi Zulkifli AS mau tidur, iblis menjelma menjadi seorang musafir laki-laki tua menghampirinya. Iblis mencoba menggoda kesabaran dan keimanan Nabi Zulkifli AS sebagai tamunya di tengah malam.

Iblis yang menyamar sebagai laki-laki tua itu memaksa penjaga kerajaan Nabi Zulkifli untuk masuk ke dalam menemui Nabi Zulkifli. Hingga pada akhirnya laki-laki tua itu diizinkan memasuki istana, untuk menemui Nabi Zulkifli.

Dalam pertemuan tersebut Iblis yang menyamar sebagai laki-laki tua itu mengadu kepada Nabi Zulkifli bahwa ia telah terganggu saat berada disalah satu wilayah di negerinya. Sesungguhnya wilayah negerinya saat itu merupakan wilayah yang aman dan damai.

Kemudian Nabi Zulkifli menyuruh tamunya tersebut untuk datang lagi pada besok malam setelah menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi tamu itu mengingkari dengan datang besok siangnya. Tamu tersebut tetap mengadukan seperti apa yang diadukan pada hari pertama.

Maka Nabi Zulkifli AS menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja setelah Nabi Zulkifli menyelesaikan permasalahannya. Lalu laki-laki tua itu berjanji untuk datang pada malam hari, namun laki-laki tua itu mengingkari akan janjinya.

Pada hari ketiga ia datang lagi, dan saat itu ia tidak mendapat tanggapan dari Nabi Zulkifli AS. Akhirnya Iblis yang menyamar sebagai laki-laki tua itu menyelinap masuk menembus pintu dan menunjukkan diri aslinya kepada Nabi Zulkifli.

Mengetahui wujud asli Iblis itu Nabi Zulkifli AS menjadi terkejut melihatnya. Hingga pada akhirnya ia mengetahui bahwa iblis itu mencoba untuk membuatnya marah. Namun setan gagal membuat Nabi Zulkifli marah karena keberhasilannya menahan amarah.

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
lenterahidup.net
Nabi Zulkifli AS beranggapan siapapun tamunya, tamu tersebut membawa rahmat dari Allah SWT.

VI. KISAH PEMBERONTAKAN KEPADA NABI ZULKIFLI AS

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
pastorhafner.blogspot.com
Diasuatu hari, Nabi Zulkifli mendapat cobaan dengan adanya sekelompok orang yang durhaka kepada Allah membuat pemberontakan dan kerusakan di negerinya. Kemudian Nabi Zulkifli AS memerintahkan kepada tentara dan rakyatnya untuk memerangi mereka untuk berangkat menuju medan perang.

Tetapi Rakyat Nabi Zulkifli AS takut mati apabila berperang, mereka bersedia untuk maju berperang apabila Nabi Zulkifli menjamin hidupnya. Mendengar apa yang disampaikan rakyatnya itu Nabi Zulkifli AS tidak marah.

Akhirnya Nabi Zulkifli AS berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menjamin keselamatan mereka saat berperang. Sehingga Allah SWT menurunkan wahyunya kepada Nabi Zulkifli. “Aku telah mengetahui apa permintaan mereka dan aku telah mendengar akan do’amu, maka semuaitu akan Aku kabulkan.”

Akhirnya peperangan itu di menangkan oleh Nabi Zulkifli dan para pengikutnya yang beriman. Dan tidak ada satu orangpun dari mereka yang gugur dalam peperangan.

C. KISAH WAFATNYA NABI ZULKIFLI

Mukjizat Nabi Zulkifli AS
firman-yang-hidup.blogspot.com
Nabi Zulkifli AS wafat pada umurnya yang ke 95 tahun di Damaskus Negeri Syria.

Demikian Cerita Kisah Mukjizat Nabi Zulkifli AS, semoga dari cerita kisah Nabi Zulkifli AS dan mukjizat Nabi Zulkifli ini dapat mengambil hikmah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

Wallahu a’lam, wa shallallahu ‘alaa nabiyyinaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa man waalaah.

Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran.
Mohonmaaf jika ada kesalahan informasi maupun kata-kata dalam penulisan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sosial Media Terbaik
Platform Pengiriman Pesan Instan
Platform Sosial Media

Follow Me
Profil Fafa Media di Instagram
Profil Fafa Media di Instagram

Artikel Terbaru